Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Đoàn Đào Đập Neo _ Ngày hè 79- Một thời để nhớ _ 779 vượt biển ra khơi

Gửi bởi: Đại Điền 01.8.2019, 16:01

779 VƯỢT BIỂN RA KHƠI !
19 TÀU RA KHƠITOÀN THỂ


TÀU SỐ 1:

TÀU SỐ 2:

TÀU SỐ 3:


TÀU SỐ 5:


TÀU SỐ 6:TÀU SỐ 11: C146/1


TÀU SỐ 12: C146/2


TÀU SỐ 12
https://www.youtube.com/watch?v=eZyIgb9zUPw


TÀU SỐ 14


TÀU SỐ: XE 19, TÀU 5TÀU SỐ: 9 HVKTQS

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)