Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Đoàn Đào Đập Neo _ 779 hôm nay _ 23/7 Đoàn đào đập neo

Gửi bởi: Nguyễn Văn Lộc 01.9.2009, 21:02
Gửi bởi: sumo 01.9.2009, 23:53

Giới thiệu các Bạn 79 trong ảnh đi.

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)